OVJERENI PRIJEVOD

Ovjereni prijevod podrazumijeva prijevod bilo koje isprave za čiju sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost s originalom jamči sudski tumač, ovlašten od strane nadležnog suda. Samo ovakav prijevod ima dokaznu snagu javne isprave, što znači da sve isprave na stranom jeziku moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača kako bi se mogle koristiti kao dokaz u pravnom prometu neke države.

Dokumenti za koje je uvijek potreban ovjereni prijevod jesu diplome, domovnice, certifikati, potpisani ugovori, svjedodžbe, rodni listovi, vozačke dozvole i putovnice, sudske presude, uvjerenja o osposobljavanju, vjenčani listovi, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o izjednačavanju, smrtni listovi, platne liste te ostali dokumenti vezani uz obrazovanje i usavršavanje. Iznimno, ako su dokumenti dvojezični, ponekad ih nije potrebno prevoditi, no tada je potrebno raspitati se u nadležnom ministarstvu ili veleposlanstvu priznaje li određena država takav dvojezični dokument.

ovjereni prijevod

Važno je napomenuti i kako se ovakav prijevod ne smije mijenjati – zabranjene su sve vrste izmjena i dopuna.

U Sinonimu možete zatražiti ovjereni prijevod osobnih isprava, svih vrsta pravne dokumentacije i dokumentacije trgovačkih društava, prijevod tehničke dokumentacije, medicinske i farmaceutske dokumentacije te sve ostalo što vam je potrebno prevesti.