LEKTURA

Lektura je detaljan i složen proces izmjene i prilagodbe teksta gramatičkoj i pravopisnoj normi u skladu s funkcionalnim stilovima standardnog hrvatskog jezika. To se u prvom redu odnosi na ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i stilskih pogrešaka, no lektura je mnogo više od toga.

Bilo da čitate roman, upute za korištenje nekog kućanskog aparata ili oglas na internetu, vjerojatno ćete primijetiti pravopisne i gramatičke greške te zatipke koje je pisac teksta napravio. Kakav dojam takav tekst ostavlja na vas? Pomislite li da osoba nije uložila nimalo truda u ponovno čitanje i ispravak teksta? Moguće, no isto tako često je teško ispravljati odnosno lektorirati tekst koji ste sami sastavili.

Tekst pročitate nekoliko puta, no pogrešku ili ne vidite, ili više niste sigurni radi li se zaista o pogrešci, ili samo čudno zvuči ili ima toliko jezičnih pravila i zavrzlama da ni sami ne znate zvuči li išta dobro. Ne brinite, naš tim jezičnih stručnjaka pobrinut će se za sve.

Pogreške u tekstu odvraćaju pozornost od poruke i daju negativan dojam o njegovom autoru. Lektura pročišćava tekst, prilagođava jezik i time omogućuje čitatelju da svu svoju pozornost usmjeri na sadržaj odnosno poruku teksta. To uključuje provjeru na svim jezičnim razinama kojima tekst dovodimo do najviše moguće jezične razine te predlažemo i odgovarajuće stilske izmjene.

lektura_grafika

Važnost lekture često se podcjenjuje, no izbjegavanje lektoriranja teksta ili loše obavljena lektura može posljedično stvoriti velike dodatne (neočekivane) troškove kao što su ponovno tiskanje i izdavanje materijala, slanje obavijesti korisnicima/kupcima o ispravcima, povlačenje proizvoda s tržišta, a u nekim slučajevima dolazi i do tužbe. Zato je dugoročno isplativija odluka uložiti u kvalitetu usluge kako bi vaš brend mogao rasti i širiti se bez jezičnih barijera i negativnih konotacija vezanih uz pismenu komunikaciju tvrtke.

FAZE LEKTORIRANJA

Kvalitetna se lektura u pravilu sastoji od triju čitanja.

Prvo čitanje podrazumijeva pronalaženje i ispravljanje što većeg broja pogrešaka. Iščitava se rečenica po rečenica i, osim temeljnog rečeničnog smisla, pozornost se usmjerava na sve jezične aspekte:

  1. sintaksu (red riječi u rečenici, odnos surečenica i slaganje jezičnih dijelova
  2. morfologiju (sklonidbu, sprezanje, stupnjevanje)
  3. fonologiju
  4. tvorbu riječi (složenice, polusloženice)
  5. leksikologiju (riječi stranog podrijetla, tuđice, posuđenice)
  6. pravopis (početna slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi)
  7. zatipke, odnosno tipfelere
  8. niz drugih jezičnih specifičnosti (svaki je tekst specifičan s obzirom na žanr ili stručno područje)
  9. brojne nejezične aspekte (uklanjanje dvostrukih i višestrukih razmaka,
  10. automatskih nizanja i drugih oblikovanja teksta)

  U drugom čitanju ponovno se iščitavaju izmijenjeni dijelovi. Uobičajena je praksa da se čita netom lektorirani odlomak i potom unose mogući ispravci. Ako je naknadnih izmjena mnogo, odlomak se čita još jednom.

  Treće čitanje poželjno je odraditi nakon vremenskog odmaka od nekoliko dana ako to vremenski rokovi dopuštaju. Treće je čitanje čitanje lektoriranog teksta u kojem su zaustavljanja i ispravljanja svedena na najmanju moguću razinu, ali su moguće određene jezične nelogičnosti. Ovakva lektura zahtijeva visoku razinu koncentracije, odlično poznavanje jezika, ali i izvježbanost u uočavanju naizgled neprimjetnih pogrešaka.

Dobar lektor nije samo jezični stručnjak koji prati novosti i ima osjećaj za estetiku. To je osoba koja razumije publiku kojoj je tekst namijenjen, svrhu i poruku teksta, što traži i očekuje potencijalni čitatelj te kako tekst učiniti razumljivim „od prve“. Nije isto lektorirati tekst za digitalne medije, enciklopediju, znanstveni rad i pjesničku zbirku. Neki pojmovi, za koje možda i postoji hrvatska inačica, nisu prihvaćeni u društvu, posebno na digitalnim platformama, i publika ih ne prihvaća. Zato leksikološki nije potrebno lektorirati turizam u putničarstvo ili televiziju u dalekovidnicu. Kvalitetna lektura pridonijet će vašim (poslovnim) ciljevima i ostaviti pozitivan dojam na vaše poslovne partnere i suradnike.

U Sinonimu radimo i ovjerenu lekturu, koja je česta kod izrade završnih, diplomskih i znanstvenih radova, a osim na hrvatskom, usluga je dostupna i za tekstove napisane na engleskom jeziku. Nećemo dopustiti da, nakon toliko neprospavanih noći, truda i muke koji ste uložili u pisanje te hektolitara popijene kave, mentor odbije vaš rad zbog jezičnih pogrešaka!

Lekturu možete zatražiti za sve vrste tekstova i materijal poslati u gotovo svim formatima.