Prije nego što se upustimo u objašnjavanje načela spomenutih u naslovu, bilo bi dobro pojasniti što je točno konsekutivno prevođenje i zašto bi za to trebali pisati bilješke. Prvo je potrebno napomenuti da su konsekutivno i simultano prevođenje vrste usmenog prevođenja te da se te dvije vrste usmenog prevođenja razlikuju po stilu i dinamici.

Prilikom simultanog prevođenja, prevoditelj je jezična sjenka izvornog govornika, odnosno prevodi sve što izvorni govornik kaže, ali sa zakašnjenjem od nekoliko sekundi. Nešto poput loše sinkroniziranih dječjih crtića iz devedesetih godina prošlog stoljeća u kojima se tiho čuje original, a preko njega dolazi sinkronizirani prijevod.

Kod konsekutivnog prevođenja prevoditelj govori dok govornik šuti i obrnuto. Dakle, izvorni govornik nekoliko minuta govori, a nakon toga prevoditelj sve to reproducira na ciljnom jeziku. S obzirom na to da se puno toga može izreći u nekoliko minuta (obično do pet minuta), preporučuje se da prevoditelj piše bilješke kako bi mogao prevesti sve što je izvorni govornik govorio.

Tu dolazimo do važnosti bilješki. Prevoditelj mora imati razvijen sustav pisanja bilješki kako bi brzo i smisleno zapisao što je govornik rekao, ali isto tako to brzo i smisleno protumačio za vrijeme prevođenja.

U nastavku vam donosimo sedam načela za pisanje bilježaka iz djela Note-taking in Consecutive Interpreting čiji je autor Jean-Francois Rozan.

1. Bilježenje ideje, a ne riječi

Uvijek je važnije usredotočiti se na šire, općenito značenje, te se hvatati za njega, a ne za pojedinačne riječi koje prenose to značenje, npr.:

Postoji vrlo dobra šansa da

Ako se ovdje usredotočimo na riječ, ključna riječ koju bismo mogli zabilježiti je šansa.

To ostavlja puno prostora za pogrešno tumačenje s obzirom na to da prevoditelj u međuvremenu može zaboraviti kontekst u kojem je bilješka napravljena. Stoga bi bolja ključna riječ za gornji primjer bila vjerojatno. Tu je značenje jasno i manja je mogućnost da prevoditelj pogrešno protumači bilješku.

2. Pravila za skraćivanje

Nepisano pravilo ili preporuka jest da usmeni prevoditelj skrati sve riječi koje su duže od četiri ili pet slova. Nolan kao najjasniji način za skraćivanje riječi predlaže bilježenje prvih i zadnjih slova riječi, npr.:

Ako u bilješke zapišemo fiz., to kasnije možemo protumačiti kao fizički, fiziološki, fizika ili čak fizikalno, ali ako zapišemo fiški, postaje sasvim jasno o čemu je riječ.

Naravno, to je samo prijedlog. Nekada može biti jasnije ako izostavimo nekoliko samoglasnika te riječ prepoznamo po suglasnicima, npr. fzški. Prevoditelji trebaju koristiti ono što im dolazi intuitivno jer bi u suprotnom mogli sami sebe zbuniti forsiranjem preporučenog načina bilježenja koji im zapravo ne odgovara. U usmenom prevođenju to nikako nije poželjno. Nadalje, ako želimo brzo i jednostavno naznačiti spol i vrijeme, Nolan preporučuje da se odrede kratice koje se mogu koristiti uz simbol ili riječ, a koje će prevoditelju nedvosmisleno dati do znanja o čemu se radi. Ti simboli mogu biti proizvoljni, npr.:

Također, kada je to moguće, uvijek je dobro zabilježiti jednu kratku riječ koja može nositi značenje cijele fraze, npr.:

koji su pridonijeli      -        pomogli

prošli specijaliziranu obuku za        -      obučeni

3. Povezivanje

Ako već dobro zabilježite ključne riječi i simbole, treba ih smisleno i sažeto povezati, odnosno naznačiti njihov odnos. U govoru se često koriste dugačke fraze poput: iz tog razloga, s druge strane, može se zaključiti, unatoč spomenutoj činjenici i sl. To nikako nije zgodno kada je pisanje bilješki u pitanju. Zato se preporučuje korištenje kratkih riječi koje jasno povezuju ključne riječi, npr.: jer, iako, ali, ako, stoga i sl. Naravno, mogu se koristiti i izrazi na ciljnom jeziku, ako su kratki i jasno vam daju do znanja o čemu je riječ. Uz to, mogu se koristiti i brojni simboli, kao što su npr.:

= za označavanje jednakosti ili podudaranja

≠ za označavanje suprotnosti ili nepodudaranja

+ za označavanje dodatnih komentara

4. Negacija

Iznimno je važno nedvosmisleno zabilježiti negaciju s obzirom na to da izostavljanje negacije potpuno mijenja poruku. To možemo postići tako da precrtamo glavnu poruku ili da dodamo riječ ne/no ispred nje, npr.:

Stopa zaposlenosti nije se poboljšala.                       zpslst OK

Stopa zaposlenosti nije se poboljšala.                       zpslst no OK

5. Naglašavanje

Kako ne bismo gubili vrijeme pišući riječi poput vrlo, iznimno, jako i sl., preporučuje se podcrtati riječ koja se naglašava. Riječ možemo podcrtati i dva do tri puta, ovisno o tome koliko je naglašena određena riječ, npr.:

S druge strane, manjak naglaska možemo naznačiti tako da riječ podcrtamo točkama.

6. Vertikalnost

Načelo vertikalnosti, kao što i sam naziv govori, znači pisanje bilješki od gore prema dolje, a ne slijeva udesno. To nam omogućuje grupiranje ideja na način koji nam omogućuje da logički zaključimo koji je odnos između njih. Tako nema potrebe koristiti veznike i druge riječi ili simbole kako bismo objasnili njihov odnos, npr.:

Također, preporučuje se koristiti zagrade za sporedne informacije koje dodatno pojašnjavaju ili naglašavaju glavnu poruku izvornog govornika, npr.:

Kako bi se potaknula prirodna upotreba načela vertikalnosti, preporučuje se korištenje relativno velikog, ali uskog komada papira, npr. presavijenog lista papira formata A4.

7. Pomak

Načelo pomaka podrazumijeva pisanje bilješki na mjesto u donjem retku gdje bi se ponovio tekst iz gornjeg retka, kada bi se taj tekst prepisao. To vjerojatno zvuči apstraktno pa ćemo ilustrirati primjerom:

Cijene su porasle tijekom 1954., doduše ne koliko i dohodak, pa se tako neto dohodak stanovništva povećao.

Dakle, tu prevoditelj koristi načelo vertikalnosti u svoju korist i oblikuje bilješke tako da ne gubi vrijeme na ponovno pisanje spomenute riječi, a pritom povećava jasnoću izvorne poruke.

Naravno, ovih sedam načela treba shvatiti kao smjernice kojima se možete voditi da biste si olakšali pravljenje bilješki tijekom prevođenja. To nisu pravila kojih se treba držati, kako u narodu kažu, kao pijan plota. Pokušajte ih vježbati i primjenjivati, ali ako vidite da vam u konačnici to ne odgovara, prilagodite ta pravila sebi jer, u konačnici, ova su načela samo sredstvo koje vam pomaže da ostvarite svoj cilj, izradu boljih bilješki, a samim time i bolje konsekutivno prevodite.

Važno je imati visoka očekivanja ako ne želite biti prosječni u svom poslu, a prevoditeljska struka sama po sebi zahtijeva izvrsnost. Nadamo se da će vam sljedeći savjeti pomoći na putu da postanete bolji prevoditelj u punom smislu riječi.

Poznavanje jezika nesumnjivo je prednost, kako u svakodnevnom tako i u profesionalnom životu. Za neke je to rezultat obaveznog školovanja ili životnih okolnosti. Za druge je to strast, a brojni među njima požele se okušati kao prevoditelji. Jedan od glavnih aspekata prevoditeljskog posla jest stalno učenje i usavršavanje. Donosimo nekoliko načina uz pomoć kojih možete postati bolji prevoditelj.

Čitajte – puno i raznovrsno

Ako se bavite stranim jezicima, morate puno čitati. Čitajte što više materijala na ciljanom jeziku u raznim stilovima kako biste obogatili svoj vokabular i olakšali si posao. Čitajte novu i staru literaturu jer ćete na taj način moći primijetiti kako je jezik napredovao i kako se određena terminologija promijenila kroz godine. Nemojte čitati samo akademske radove, lakša štiva pomoći će vam u razumijevanju novih idioma. Možete čak izraditi vlastiti rječnik kako biste vidjeli koliko ste novih stvari naučili prilikom čitanja.

Pokušajte uočiti pogreške

Kada čitate nešto na internetu, pokušajte dokučiti zvuči li to dovoljno prirodno. Ako uočite pogreške, na dobrom ste putu. To znači da ste vrlo dobri u svom poslu i da ste sposobni shvatiti nijanse jezika kojeg ste studirali. Čitanjem materijala na kritički način razvijate svoje analitičke vještine, koje su iznimno bitne u ovoj profesiji. To će vam pomoći u uočavanju i ispravljanju pogrešaka u izvornom tekstu. Vaš poslodavac smatrat će vas pravim profesionalcem s dobrim okom za detalje.

Pripremite se za dosadne prijevode

Osobe koje gaje strast prema jezicima obično vole čitati književna djela. Kao što smo već istaknuli, to će vam pomoći u poboljšavanju vaših vještina. Međutim, morate biti spremni na činjenicu da nećete često prevoditi novi roman najdražeg autora. Štoviše, dobar dio profesionalnih prevoditelja nikada se ne okuša u prevođenju književnosti. Morate se pripremiti na prevođenje prilično dosadnih tekstova poput poslovnih izvješća, pravnih dokumenata, ugovora, opisa proizvoda i usluga itd.

Radite na svojoj vještini razumijevanja i pisanja

Mnogi misle da je dovoljno znati govoriti dva jezika kako bi se uspješno bavili prevođenjem. Naravno, to je potpuno netočno. Duboko razumijevanje oba jezika je ključno, kao i vaša sposobnost pismenog izražavanja na ciljanom jeziku. Vježbajte pisanje na vlastitom i stranom jeziku kako biste savladali gramatiku i stil u oba smjera.

Istražite terminologiju i stil teksta koji prevodite

U prevoditeljskom radu susrećemo se s tekstovima svih vrsta i tematika. Vaš je zadatak što vjernije prenijeti stil i žargon izvornika u prijevod. Korištenje odgovarajuće terminologije je ključno, a o vašem osjećaju za jezik i stil (ili onome što neki nazivaju „prevoditeljska žica“) ovisi u kojoj ćete mjeri prepoznati način izražavanja izvornog teksta i prevesti ga na ciljani jezik. Osim raznih rječnika i pojmovnika, internet je nezaobilazan za pronalaženje odgovarajuće terminologije. O vašoj brzini, snalažljivosti i marljivosti ovisi koliko ćete dobro iskoristiti to snažno oruđe za iskopavanje informacija.

Čitajte vlastite prijevode – još jednom, i onda opet

Ponovnim čitanjima vlastitog prijevoda često ćete pronaći tiskarske pogreške, pogrešno prevedene riječi ili ćete shvatiti da postoji bolje i elegantnije rješenje od prvotnoga. Zbog kratkog roka ili nemara, neki prevoditelji preskaču taj korak, koji je ključan za kvalitetu prijevoda. To nije isplativo na duge staze. Osim toga, kvalitetan prevoditelj nikad ne misli da je sve savršeno preveo. Uvijek može bolje, a rokovi su tu da nas učine razumnima.

Naučite se držati strogih rokova

Nije bitno radi li se o romanu, marketinškoj brošuri ili rodnom listu – odrađivanje prijevoda zahtijevat će se u vrlo kratkom roku. Pored kvalitete prijevoda, poštivanje rokova pokazuje vašu savjesnost i profesionalnost te omogućuje stvaranje dobrog odnosa s poslodavcem ili klijentom.

Sve u svemu, nije lako postati vrhunski prevoditelj. Napredak zahtijeva puno rada i ambicije, morate uvijek biti informirani o novim promjenama terminologije u raznim područjima. Slijedeći ove savjete usavršit ćete vaše vještine i postati bolji prevoditelj, što će vaš poslodavac zasigurno prepoznati.

map-markerphoneenvelope