Menu

Najčešće pogreške u prevođenju s engleskog na hrvatski jezik

Ako vam je netko rekao da je prevođenje jednostavan posao, lagao vam je. U moru složenih rečenica i zapetljanih riječi prevoditelji upošljavaju svoje brze prstiće, upiru pogled u ekran i stvaraju priču.

Griješiti je ljudski, a prevoditelji su ljudi.

Pogledajmo zato najčešće pogreške u prevođenju s engleskog na hrvatski jezik i naučimo nešto novo.

 

Pasiv

 

Engleski je jezik prepun pasivnih oblika u rečenicama u kojima je vršitelj radnje nepoznat ili nevažan.

                A complaint was made by the employees.

U hrvatskom se jeziku pasiv ne upotrebljava toliko često, ali u nepažljivom prevođenju mogu nastati nepoželjni oblici pasiva – od, od strane.

                Podnesena je žalba od strane zaposlenika.

Umjesto toga pravilno je oblikovati aktivnu rečenicu.

                Zaposlenici su podnijeli žalbu.

 

Davanje predmetu obilježje živog

 

U engleskom je jeziku uobičajeno da imenica koja označava nešto neživo izvršava radnju.

The agreement says that you owe me money.

Međutim, na hrvatskom jeziku nežive stvari ne poprimaju obilježja živoga te nije pravilno reći:

                Sporazum kaže da mi duguješ novac.

Pravilno je:

U sporazumu piše da mi duguješ novac.

 

Include

 

Postoje neke riječi engleskoga jezika koje imamo potrebu automatski uvijek prevesti na određeni način. Kao primjer iskoristit ćemo riječ include, koju odmah prevodimo s uključiti, no to nije uvijek točno.

Često je tu riječ primjerenije prevesti s obuhvaćati, ali ni to nije univerzalno rješenje.

Promotrimo sljedeće primjere:

The methods include the following. – Metode obuhvaćaju sljedeće.

The questionnaire includes many questions.Upitnik sadrži mnoga pitanja.

The features of the product include: – Značajke ovog proizvoda:

 

Veliko i malo slovo

 

Postoje neke razlike u hrvatskom i engleskom jeziku u vezi velikih i malih početnih slova. Najčešće pogreške vezane su za pridjeve koji završavaju na -ski, -ški i -čki. Na hrvatskom se jeziku te riječi pišu malim početnim slovom, unatoč tome što su sastavljene od vlastitih imenica (osim ako se radi o početku rečenice ili početnom slovu vlastitoga imena):

The book is written in English. – Knjiga je napisana na engleskom jeziku.

…in the Middle East countries. – …u bliskoistočnim zemljama.

Osim toga, česta je pogreška pisanje velikog početnog slova nakon dvotočke što se javlja na engleskom jeziku. Ipak, pravilno je sljedeće:

Introduction: Cleaning and maintenance.

Uvod: čišćenje i održavanje

 

Dekliniranje stranih imena

 

Kao što neki imaju problema s dekliniranjem hrvatskih imena, tako postoje i problemi s dekliniranjem stranih imena.

Ukratko, pravilo je slično kao i s hrvatskim imenima. Ako se radi o muškim imenima, deklinira se i ime i prezime:

Book about Harry Potter. – Knjiga o Harryju Potteru.

I am watching a movie with Jack Nicholson. – Gledam film s Jackom Nicholsonom.

S druge strane, u ženskim se imenima deklinira samo onaj dio koji završava na -a:

Ashton Kutcher played in a movie with Jennifer Aniston. – Ashton Kutcher glumio je u filmu s Jennifer Aniston.

Brad Pitt is married to Angelina Jolie. – Brad Pitt je muž Angeline Jolie.

I worked with Annabella Sciorra. – Radio sam s Annabellom Sciorrom.

 

Grupiranje više glagola ili prijedloga ispred jedne imenice i zamjenice

 

Budući da engleski jezik nema padeže kao hrvatski, to također može dovesti do pogrešaka u prijevodu. Sročnost u hrvatskom jeziku važna je za razumijevanje teksta. Sve imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi moraju se slagati po rodu, broju i padežu. Problem može nastati kada se ispred imenice ili zamjenice nalazi nekoliko glagola i prijedloga.

Tako može pisati:

Ispred i iza kuće,

ali nije ispravno napisati:

sa ili bez senfa (jer nije točno reći sa senfa)

nego:

sa senfom ili bez njega/senfa.

U engleskom jeziku bez problema može pisati:

server maintenance and management ili maintenance and management of the server,

ali nije pravilno to prevesti kao:

održavanje i upravljanje poslužiteljem

jer ne možemo reći održavanje poslužiteljem.

Slično se događa i kada je riječ o natuknicama. Svaka natuknica mora se nastavljati na uvodni dio rečenice.

The package includes:

  • the manual
  • the necessary accessories
  • the appropriate protective equipment.

 

Paket se sastoji od:

  • priručnika
  • potrebnog pribora
  • odgovarajuće zaštitne opreme.

 

To su samo neki od najčešćih primjera pogrešaka koje se mogu dogoditi čak i najiskusnijim prevoditeljima ako su umorni ili im nedostaje koncentracije. No ako znate pravila, smanjuje vjerojatnost za pogreške, a osigurava kvaliteta prijevoda.

 

You might be interested

envelope-oclosemap-markerfacebook-squarelinkedin-squarephonecaret-downenvelopeangle-downinstagram