Menu

Ima li pilotice u avionu?

Što učiniti kada određeni naziv zanimanja nema svoju inačicu za suprotan spol?  Hoćete li reći da je žena vojnik vojničica ili vojnikinja, žena pilot pilotica ili pilotkinja? Je li ženski turistički vodič vodičica, vodilica ili pak voditeljica? Saznajte u našem blogu!

 

Što je to mocijski parnjak?

Kada od imenice kojom se označava jedan spol nastaje imenica za označavanje suprotnog spola, ta se imenica naziva mocijskim parnjakom. Većina se takvih riječi tvori dodavanjem nastavaka kojim se izriče spol, a to su najčešće -ica, -ka, -inja i -kinja. Na taj način nastaju sljedeći, tzv. pravi tvorbeni mocijski parnjaci:

učitelj – učiteljica, armirač – armiračica, ribar – ribarka, novinar – novinarka,  filozof – filozofkinja

PAZI!   spavač - spavaćica

spavač – spavačica        (spavačica – žena koja spava, spavaćica  - odjevni predmet za spavanje)

Osim njih pojavljuju se i tzv. nepravi mocijski parnjaci kod kojih parnjak nastaje neovisno o imenici suprotnog spola. Takvi su primjerice ovi parnjaci:

starac – starica, Slavonac – Slavonka, tkalac – tkalja

Osim parnjaka koji nastaju mocijskom tvorbom, postoje se i takozvani leksički mocijski parnjaci kao što su primjerice:

otac – majka, djed – baka, pijetao – kokoš, konj – kobila

 

Problemi kod profesijskih imenica

Problemi su se pojavili usporedno sa situacijama u kojima se imenice koje su se dugo koristile isključivo za označavanje jednoga spola počinju upotrebljavati za označavanje suprotnoga spola. To se najčešće događa s imenicama kojima se označavaju zanimanja. Naime, postoji velik broj zanimanja koja su nekad bila rezervirana isključivo za muškarce odnosno za žene. Danas se sve više žena bavi nekad tipično muškim zanimanjima, no možemo vidjeti i sve veći broj muškaraca u profesijama koje su se povezivale isključivo sa ženama.

Iako je društvo pregazilo takve tabue, tradicija ostaje čvrsto ukorijenjena u tvorbenim obrascima jezika i to je razlog tomu što se često susrećemo s problemima kada je riječ o tzv. profesijskim imenicama. Kod profesijskih je imenica većinom riječ o tvorbi ženskih mocijskih parnjaka. Važno je naglasiti da takve imenice, osim što osiguravaju ravnopravniji položaja žena u društvu, pojednostavljuju komunikaciju. Tako je sutkinja ekonomičnije od žena sudac, novinarka od žena novinar i sl.

S druge strane, kod mocijske tvorbe postoje brojna ograničenja koja onemogućavaju tvorbu imenica suprotna spola iz različitih razloga (društveni, biološki itd.).

Tvorba imenica suprotnog spola kod nekih imenica nije moguća zbog bioloških ograničenja. Zato se imenice kao što su dojilja, rodilja, trudnica pojavljuju samo u ženskom rodu.

 

Koja su zanimanja "rezervirana" samo za muškarce odnosno samo za žene?

Kod pojedinih imenica postoje povijesne odnosno sociološke zapreke koje sprječavaju tvorbu mocijskog parnjaka. Tako primjerice imenice muškog roda kao što su gladijator, šerif, vitez, beg, dužd, mušketir nemaju svoje parne imenice u ženskom rodu jer su u prošlosti te funkcije obavljali isključivo muškarci, a s obzirom na to da te funkcije danas više ne postoje, nemamo potrebe tvoriti ženske parnjake.

S religijskim je zanimanjima i danas tako. Pojedina su zanimanja rezervirana samo za muškarce odnosno za žene. Tako se nećemo susresti sa ženskom inačicom imenica đakon, biskup, ordinarij, paroh, kardinal, dalaj lama, ali ni s muškim parnjakom imenice časna sestra.

Kako bismo riješili nedoumice s kojima se zasigurno susrećete, u nastavku ćemo navesti nekolicinu mocijskih parnjaka koji mogu izazvati probleme:

pilot – pilotkinja

ličilac – ličiteljica

grobar – grobarka

rudar – rudarica

seljak ugostitelj – seljakinja ugostiteljica

vodič – vodičica

kirurg – kirurginja

strojovođa – strojovotkinja

antikvar – antikvarica

mesar – mesarica

kriminalist – kriminalistica

vlakovođa – vlakovotkinja

domar – domarka

konzul – konzulica

 

Nakon svega možemo zaključiti da je odgovor na pitanje iz naslova – ne, nema pilotice u avionu, ali ima pilotkinje, kao i kirurginje u operacijskoj dvorani, mesarice u mesnici i antikvarice u antikvarijatu.

Ako vam jezična pravila još uvijek zadaju probleme, slobodno nam se javite. Naši stručnjaci pomoći će riješiti sve vaše jezične nedoumice!

You might be interested

envelope-oclosemap-markerfacebook-squarelinkedin-squarephonecaret-downenvelopeangle-downinstagram