Tvrtka Sinonim nedavno je proslavila 7. godinu uspješnog poslovanja u kojoj nastavlja širenje na domaćem i inozemnom tržištu.

Od samog početka svjesni smo kako je prevođenje složen i zahtjevan proces, a temelj uspješnog poslovanja jest izvrsnost u odnosu prema klijentima i zaposlenicima.

Uz takav pristup poslovanju tvrtka Sinonim nudi usluge za više od 60 jezika, surađuje s izvornim govornicima, nositelj je certifikata ISO 17100 i 9001 te ima renomiranu bazu zadovoljnih klijenata s kojima surađuje dugi niz godina.

Bez obzira na pandemiju, nastavljamo poslovati uzlaznom putanjom, otvaramo nova radna mjesta za mlade talente kojima omogućavamo daljnji razvoj poslovnih vještina, ulažemo u razvoj suvremene tehnologije za prevoditeljsku industriju te kontinuirano usavršavamo interne procese.

Nesigurno razdoblje prevladali smo pristupajući izazovima kao privremenim preprekama koje je potrebno otkloniti prije nove razine napretka i razvoja koji nam je uvijek u fokusu. U Sinonimu smatramo da ne postoje problemi, već izazovi koje je potrebno svladati – što dokazuju naši poslovni rezultati za prethodno razdoblje.

Ovakvim poslovnim pristupom smo, unatoč izazovnom razdoblju, ponovno ostvarili uvjete za certifikat bonitetne izvrsnosti kao dodatak već implementiranim ISO certifikatima.

Certifikat smo preuzeli na susretu bonitetno izvrsnih tvrtki u Osijeku u organizaciji analitičke kuće Dun & Bradstreet te time potvrdili rezultate naše vizije s naglaskom na inovativnost u svim segmentima poslovanja zajedno s 8,96% bonitetno izvrsnih tvrtki u Hrvatskoj.

Kontinuirano se usavršavajući u svim segmentima poslovanja, s naglaskom na korištenje najsuvremenijih tehnologija, praćenje trendova i organizacijsku kulturu, vjerujemo da će Sinonim vrlo brzo postati vodeća prevoditeljska agencija u Europi.

Komunikacija je ključ svega – od kvalitetnog odnosa s drugom osobom do poslovnog uspjeha. Brza i kvalitetna usluga prevođenja jedan je od glavnih koraka pri iskorištavanju potencijala novih tržišta i širenju poslovanja.

Prijevod teksta nije samo prebacivanje teksta iz jednoga u drugi jezik. Osim izvrsnoga poznavanja gramatike i pravopisa, prevoditelj treba poznavati i kulturu jezika na koji prevodi, njegove posebnosti i jezične nijanse te terminologiju područja i djelatnosti na koje se prijevod odnosi. U Sinonimu svemu tome pridajemo posebnu pažnju kako bi smisao poruke ostao netaknut.

Od samog početka svjesni smo koliko je prevođenje složen, zahtjevan, ali i vrijedan i zanimljiv posao koji otvara brojne nove vidike i saznanja. Stoga smo znali i da je potreban ozbiljan i profesionalan pristup i posvećenost prevoditeljskim uslugama jer samo tako možemo svojim klijentima pružiti uslugu na razini koju trebaju i zaslužuju. Takav pristup omogućio nam je obavljanje zahtjevnih projekata u vrlo kratkim rokovima, bez obzira na stručno područje i jezik, na što smo osobito ponosni.

Predanost poslu i stalno unaprjeđivanje poslovanja i kvalitete usluga neke su od glavnih značajki dobre prevoditeljske agencije, ali ono što čini razliku jest odnos prema klijentima.

Pored zaposlenika unutar tvrtke, raspolažemo širokom mrežom vanjskih suradnika, zbog čega nudimo velik broj jezičnih kombinacija, a time i mogućnost prilagodbe potrebama svakog klijenta. To su prepoznali naši dugogodišnji klijenti koji su svjesni da je loš prijevod daleko skuplji od cijene kvalitetnog prijevoda.

S obzirom da se u svijetu govori oko 7000 jezika (najneobičnije provjerite u našem blogu), jasno je da je uloga prevoditelja u procesu sporazumijevanja i globalizacije ključna, a utjecaj iznimno velik. Stoga, dragi kolege prevoditelji tj. jezični posrednici – sretan nam naš dan! 😊

Vjerojatno smo svi barem jednom u životu pročitali nešto što jednostavno nije imalo smisla, a kasnije shvatili da je bila riječ o lošem prijevodu. Mnogo je razloga zbog kojih translation može biti loš. Jedan je od njih doslovno prevođenje.

Što je doslovno prevođenje?

Ono podrazumijeva prevođenje teksta od riječi do riječi uz praćenje strukture izvornog teksta te zanemarivanje konteksta. Doslovan prijevod može imati smisla prevoditelju u trenutku prevođenja, ali najčešće se njime gubi glavna poruka izvornog teksta. Treba imati na umu da se struktura rečenice razlikuje od jezika do jezika i da doslovno prevođenje gotovo uvijek za rezultat ima prijevod koji zvuči donekle neprirodno i umanjuje njegovu kvalitetu.

Do toga dolazi kada prevoditelj od drveća ne vidi šumu. Takvi prijevodi na lice čitatelja mogu staviti sumnjičav i zbunjen izraz lica, a prevoditeljima koji mogu pretpostaviti o čemu je riječ mogu poslužiti kao izvor smijeha (ili pak frustracija).

Evo nekoliko prijevoda s engleskog na hrvatski jezik u kojima je značenje izvornog teksta izgubljeno zbog doslovnog prevođenja, a uz njih su i primjeri prikladnijeg prijevoda.

Primjeri doslovnog prevođenja

Primjeri su iz prijevoda romana Da Vincijev kod Dana Browna, a temelje se na radu Usporedba dvaju prijevoda „Da Vincijevog koda“ Dana Browna autorice Ane Mertz.

doslovno prevođenje-primjeri1

U ovom je slučaju, uz doslovan prijevod, krivac i zanemarivanje konteksta. To dvoje često ide ruku pod ruku. Izraz immaculate u slobodnijem bi prijevodu mogao značiti časno, kao što bi i conception moglo značiti ideja ili koncepcija. Međutim, u skladu s kontekstom i općenitim tonom knjige, moglo se zaključiti da se to ovdje odnosi na Bezgrešno začeće Djevice Marije, odnosno Immaculate Conception of Mary.

doslovno prevođenje-primjeri2

Čak i jednostavne, kratke rečenice mogu se potpuno pogrešno prevesti i loše utjecati na kvalitetu prijevoda. Vidim bi bio odgovarajući prijevod za uzvik slijepca koji je netom ponovno dobio osjetilo vida ili za odgovor osobe nakon što bi joj netko ukazao na zanimljiv prizor. U ovom slučaju, to je bio odgovor na objašnjenje sugovornika, koje onda razumijemo, a ne vidimo.

doslovno prevođenje-primjeri3

Zbog posebnosti engleskog jezika, u ovom se slučaju moramo malo snalaziti. U izvornoj rečenici H znači hell, što onda čini frazu hell of a lot cooler, a to bi se moglo prevesti kao puno zanimljivije ili fascinantnije. Međutim, autor u ovom slučaju koristi zanimljivu konstrukciju u kojoj oduzima slovo H od izraza PHI kako bi dobio izraz PI, a pritom H koristi kako bi opisao da je PHI bolji ili zanimljiviji od PI. Tu je konstrukciju teško prevesti na drugi jezik tako da bude u potpunosti vjerna originalu, ali u nastavku možete vidjeti jedan prijedlog.

Kao što se iz gornjih primjera može vidjeti, književno prevođenje nije iznimka kad su u pitanju doslovni prijevodi. Zbog loše kvalitete prijevoda pati cijeli tekst romana, a to za sobom vuče i značajne, neočekivane financijske gubitke za izdavače.

Dižemo natjecanje u zrak

U nastavku donosimo nekoliko primjera autorica Lane Hudeček i Milice Mihaljević koje u Nacrtu za višerazinsku kontrastivnu englesko-hrvatsku analizu navode nekoliko primjera loših prijevoda iz tekstova prevedenih s engleskog jezika koje su lektorirale.

doslovno prevođenje-primjeri4

Iako svi imaju svoje seksualne prednosti, ovdje nije riječ o tome. Riječ je naravno o pokušaju udvaranja, odnosno upucavanja.

doslovno prevođenje-primjeri5

Iako donekle slično, prijevodi kratica ili skraćenica bili bi odgovarajući za riječ abbreviation. Tu se radi o nečemu što u većini slučajeva zapravo produljuje vrijeme putovanja jer se ljudi gotovo uvijek izgube.

doslovno prevođenje-primjeri6

Ovdje je riječ o idiomatskom izrazu koji je prvo potrebno prepoznati kako bi ga se moglo pravilno prevesti.

Kao i u prethodnom primjeru, riječ je idiomatskom izrazu koji podrazumijeva povlačenje izrečenog.

doslovno prevođenje-primjeri9

Ovdje je riječ o pogrešnom shvaćanju idiomatskog izraza. Blow up nosi značenje dignuti u zrak, dok blow away znači oduševiti ili pomesti/razbiti. Također, došlo je do pogrešnog tumačenja izraza competition, vjerojatno potaknuto pogrešnim tumačenjem izraza blow away, te bi u ovom kontekstu to označavalo konkurenciju, a ne natjecanje.

 doslovno prevođenje-primjeri10

To crash an event znači upasti/uletjeti na događaj nepozvan. Gledano van konteksta, crash može značiti razbiti ili upropastiti, što u ovom slučaju nije prikladno.

doslovno prevođenje-primjeri11

Ovaj prijevod nije potpuno pogrešan, ali je potpuno doslovan. Iako prenosi značenje izvornog teksta, zvuči neprirodno na hrvatskom jeziku pa je takve izraze najbolje preoblikovati.

Doslovno prevođenje utječe na kvalitetu prijevoda

Pogreške iz ovih primjera sada se mogu činiti kao očite te da je malo vjerojatno da bi ih itko ikada zbilja napravio. Osim zbog nesavjesnog rada, do takvih pogrešaka može doći kada prevoditelji žurno prevode tekstove zbog kratkih rokova i velike količine posla. Ponekad zbog takvih uvjeta nemaju vremena ponovno pregledati tekst kako bi uočili te greške. To može značajno utjecati na kvalitetu prijevoda, pa je u takvim situacijama najbolje pustiti nekoga drugoga da pregleda taj tekst i ispravi ih.

Ako u takvoj situaciji ne znate kome biste se obratili za pomoć, možete se uvijek pouzdati u naš stručni tim i zatražiti uslugu lekture ili provjere kvalitete prijevoda. Za sva pitanja i informacije, slobodno nam se javite na info@sinonim.hr.

Često se nalazimo u situaciji da trebamo dozvati prijatelja ili prijateljicu neobična imena, a nismo u potpunosti sigurni kakav će oblik ime poprimiti u vokativu. Ovim člankom pokušat ćemo riješiti nedoumicu koju izaziva vokativ imena.

Ženska osobna imena

Znate li kako se trebate obratiti ženskoj osobi čije ime završava na –a? Treba li reći Maro ili Mara, Marijo ili Marija, Ljubico, Ljubice ili Ljubica?

Ženska osobna imena u vokativu mogu imati sljedeće nastavke:

           1.   -o (Maro, Nado, nom. Mara, Nada)

           2.   -a (oblik jednak nominativu - Stanka, Branka)

           3.   -e (Marice, Ružice, nom. Marica, Ružica)

Kod ženskih imena koja se sastoje od dvaju slogova i imaju dugouzlazni naglasak, vokativ završava na -o. Takav je slučaj s imenima kao što su Mara, Kata, Nada, Maja i sl.

Maja, kupi mi sladoled.                 Majo, kupi mi sladoled.

Mara, jesi li bila na predstavi?      Maro, jesi li bila na predstavi?

Ovoj kategoriji pripada i primjerice žensko ime Iva, ali danas najčešće možemo čuti Iva, a ne Ivo.  

            Ivo, donesi mi jabuke.                Iva, donesi mi jabuke.

Ženska imena na ica kao što su Ivančica, Ljubica, Đurđica imaju vokativ na e. Osim toga, navedena su imena nazivi cvijeća koji kada označavaju cvijet i kada se pojavljuju kao opća imenica, također imaju nastavak e.

            Ljubice, idemo li danas na kavu?           Ljubico/Ljubica, idemo li danas na kavu?

            Đurđice, pozdravi baku.                         Đurđico/Đurđica, pozdravi baku.

Iako će pravilo reći da vokativ imena s višesuglasničkim osnovinskim završetkom ima nastavak a, danas je sve više ženskih imena s drugačijim završetkom osnove koja zadržavaju isti nastavak u vokativu. Ponegdje se još može čuti uporaba starijeg nastavka –o, no danas ga u gotovo svim slučajevima zamjenjuje noviji nastavak a. Tako u vokativu nastavak a imaju primjerice Ljerka, Jadranka, Alma, Hana, Marija, Lana, Tanja, Zlata, Ana, Biserka, Darka itd.

Ljiljano, jesi li ručala?                        Ljiljana, jesi li ručala?

Zorko, dođi na kolač.                             Zorka, dođi na kolač.

Strana ženska imena imaju vokativ jednak nominativu. To su imena koja se u hrvatkom jeziku ne sklanjaju poput Ines, Nives, Ingrid.

Nives, ideš li u kino?                        

Ines, jesi li napisala zadaću?

Muška osobna imena            

Kod muških imena koja završavaju na nepalatalni suglasnik, vokativ imena završava na –e. Tako je primjerice s imenima Adam, Mladen, Goran, Ivan, Marin, Filip. Istim će nastavkom završavati i muška imena na ­ica (Ivica, Perica, Nikolica).

Petre, možeš li mi dodati olovku?             Petar, možeš li mi dodati olovku?

Marine, idemo li popodne na tenis?          Marin, idemo li popodne na tenis?

Ivice, voliš li čokoladu?                             Ivica, voliš li čokoladu?

Ako pak završavaju na palatalni suglasnik (č, ć, dž, đ, š, ž, lj, nj, j) u vokativu će imati nastavak translations (Juraj, Regoč, Blaž).

Regoču, kamo ideš?

Muška imena koja završavaju na a, o, ili –e (Andrija, Matija, Nikola, Ilija / Marko, Karlo, Dario, Zlatko, Darko / Hrvoje, Mojsije, Horacije) i jednosložna (najčešće strana) imena koja završavaju na k, g, h, c (Greg, Mark) imaju vokativ jednak nominativu.

Marko, gdje ti je sestra?

Andrija, vrati mi knjigu!

PAZI!

 Vokativ se u pisanome tekstu uvijek odvaja zarezom (kad je na početku ili kraju rečenice) ili zarezima (kad je unutar rečenice).

 

 

Brzo, kratko, sažeto, pregledno i jasno napisan e-mail sigurno će imati učinka!

Natipkati službeni e-mail vjerojatno vam je već dio svakodnevice i možda, ne znajući, ponavljate iste greške koje ne primjećujete. Sigurno se ne želite osramotiti pred šefovima, poslovnim partnerima, kolegama ili mušterijama. Stoga pripazite na neke od ovih pravila i savjeta te impresionirajte sve kolege svojim stručnim i pismenim e-mailom!

       1.  Oslovljavanje.

a) ako vam ime osobe kojoj šaljete e-mail i/ili spol nisu poznati:

Poštovani/poštovana,

b) ako vam je poznato ime osobe, ali ne poznajete se osobno:

Poštovani gospodine Matiću,        Poštovana gospođo Matić,

c) nakon što se poslovno povežete ili osobu već poznajete osobno:

Dragi Marine,           Draga Marija,

Važno je napomenuti da nakon pozdrava stavite ZAREZ, nikako uskličnik ili točku!

       2. Prazan red nakon pozdrava, a rečenica u nastavku malim početnim slovom.

Ne zaboravite ostaviti minimalno jedan prazan red nakon pozdrava/oslovljavanja osobe kojoj šaljete e-mail!

Također, prva riječ koja slijedi nakon pozdrava piše se malim početnim slovom osim ako se  radi o osobnoj imenici ili riječi koja se inače piše velikim početnim slovom.

       3. Razlikujte kada trebate upotrijebiti zamjenicu Vi (iz poštovanja), a kada vi (obraćanje skupini osoba)

Kada se u e-mailu obraćate jednoj osobi, zamjenicu Vi (Vam, Vama, Vas) pišete velikim slovom.

Poštovana gospođo Matić,

u nastavku na naš telefonski razgovor, šaljem Vam popis robe koji ste zatražili.

Poštovani kupci,

želim vas obavijestiti da obavezno pročitate upute iz priloga.

Međutim, ako mail šaljete na neku generalnu adresu i ne znate točno kome se obraćate, UVIJEK vi pišete malim slovom.

       4. Pišite što kraće i jednostavnije rečenice.

Vrlo je vjerojatno da gotovo svaka osoba dnevno primi više od 20 e-mailova. Olakšajte joj time da vrlo brzo iz vašeg maila shvati o čemu se radi i što od nje želite. Svi će vam biti zahvalni ako ne moraju tražiti dodatna objašnjenja od vas jer nisu shvatili poruku ili tražiti informacije koje ste već trebali navesti.

Brzo, kratko, sažeto, pregledno i jasno napisan e-mail sigurno će imati učinka!

     

minimalism-241876_960_720

       5. Odvajajte paragrafe i naglasite ono što je važno.

Kako biste dodatno naglasili bitne dijelove teksta, poželjno ih je podebljati ili odvojiti u posebne paragrafe ili natuknice. U e-mail možete staviti i sliku koja će dodatno privući čitatelja i skrenuti mu pozornost na najvažniji podatak ili na cilj vaše poruke.

U svakom slučaju, korisno je barem minimalno formatirati tekst radi bolje preglednosti.

       6. Pišite samo najbitnije informacije, ostatak priložite kao vizualno privlačan pdf dokument.

Kao što smo već rekli: brzo, kratko, sažeto, pregledno i jasno!

Ako pak imate puno informacija za napisati, predlažemo da sažmete najbitnije u sam e-mail i date si truda kreirati pregledan dokument koji će sadržavati ostatak informacija te ga dodati e-mailu kao prilog.

Kako to napraviti?

Predlažemo 3 načina:

a) Microsoft Excel – ovisno o tome koje podatke trebate prikazati, Microsoftov program Excel može vam biti od velike pomoći kada su u pitanju popisi, brojke, iznosi i slično.

b) Microsoft Word – Word isto nudi razne kvalitetno dizajnirane predloške u koje samo morate dodati svoj tekst i dokument već izgleda puno preglednije i kreativnije!

c) Canva.comCanva je jednostavan online alat za grafički dizajn u kojemu možete samo izabrati izgled dokumenta s raznim motivima i uzorcima te u njega dodati svoj tekst.

       7. Prilagodite stil pisanja prigodi i namjeni e-maila.

Uvijek imajte na umu za koga je namijenjen e-mail i što s njim želite postići pa tomu prilagodite stil pisanja. Primjerice, ako e-mail pišete potencijalnom kupcu, nećete ga sigurno pozdraviti s „Bok!“ i pisati žargonskim jezikom (osim ako ne predstavljate Bonbon).

       8. Nemojte okolišati.

Već u prvoj rečenici (ako ne i u naslovu) čitatelju treba biti jasno zašto je od vas primio e-mail i što od njega tražite ili koju mu informaciju želite pružiti. Uvodi od dvije rečenice nepotrebni su i zamaraju čitatelja.

   

       9. Pristojno pozdravite osobu na kraju e-maila!

Nikada nemojte zaboraviti završni pozdrav. On bi trebao biti u skladu s početnim pozdravom. Ako ste e-mail započeli s Poštovani, možete ga završiti primjerice s Lijep pozdrav, Srdačan pozdrav ili S poštovanjem. Ako je stil nešto opušteniji, možete napisati Puno pozdrava ili samo Pozdrav.

Predlažemo da pozdravu dodate nešto kao Ugodan ostatak dana ili Želim Vam ugodan vikend. Malo osobnosti i simpatičnosti na kraju nikada ne škodi. ?

       10. UVIJEK se potpišite.

Uvijek se potpišite punim imenom i prezimenom, a dobro je nakon toga staviti i dodatne informacije kao što su npr. titula, tvrtka koju predstavljate ili ako ste student, godinu studija i smjer. Korisno je staviti i broj telefona kako bi vas osoba mogla kontaktirati brzo i jednostavno u slučaju dodatnih pitanja.

Za kraj bismo samo naglasili da službeni e-mail UVIJEK mora biti gramatički ispravan kako bi vas predstavio u najboljem svjetlu. Ako niste sigurni u njegovu ispravnost, zamolite nekoga da ga pregleda i predloži izmjene.

Uvijek nam se možete obratiti za pomoć i jezični savjet, a možete zatražiti i uslugu lekture ili grafičkog dizajna na info@sinonim.hr. ?

Gotovo svaka djelatnost i područje poslovanja mogu prevoditi svoje materijale i imati veliku korist od toga. Predstaviti svoje proizvode ili usluge na jednom ili više stranih jezika uvijek je dobra ideja. To se ipak u pravilu ne odnosi na sve tvrtke, već samo na one koje često surađuju s inozemnim kupcima i poslovnim partnerima.

Koje bi vrste djelatnosti trebale prevoditi svoje materijale?

1. Marketing i PR

Na prvo mjesto stavljamo marketing i PR budući da najviše upita dobivamo i projekata odrađujemo iz ovoga područja. To se odnosi na marketing i PR i kao posebno područje poslovanja, ali i marketing u sklopu svake od djelatnosti koje ćemo navesti.

Konkretni marketinški materijali koje imamo običaj prevoditi na strane jezike su:

i druge vrste materijala.

Pružiti kupcima, klijentima ili potrošačima što je više moguće informacija na njihovom vlastitom jeziku veliki je plus za svaku djelatnost i tvrtku i sigurni smo da značajno unaprjeđuje poslovanje.

2. Proizvodne djelatnosti – tehnički prijevodi

Iz našeg vlastitog iskustva, ali i istraživanja tržišta, zaključili smo da tvrtke u brojnim proizvodnim djelatnostima trenutno zahtijevaju velike količine prijevoda da bi opstale i napredovale.

Ovo područje uglavnom se odnosi na vodeće industrijske grane kao što su prerađivačka industrija, prehrambena industrija, industrija motornih vozila, proizvodnja električne i elektroničke opreme, strojeva, metalnih proizvoda, drvnih prerađevina i slično.

Prerađivačka industrija u Hrvatskoj, na koju se odnosi 89 % robnog izvoza, prošle je godine na inozemna tržišta izvezla robu u vrijednosti od čak 12,44 milijardi eura (prema podacima s Izvoznog portala, (www.izvoz.gov.hr).

Materijali koji se prevode za potrebe proizvodnih djelatnosti najčešće su korisnički priručnici i upute za upotrebu koji se isporučuju uz gotovo sve proizvode te zdravstvena i sigurnosna dokumentacija zaposlenika. Također, budući da ovakve tvrtke gotovo uvijek posluju s inozemstvom, često imaju potrebu prevoditi i razne poslovne dokumentacije te specifikacije proizvoda.

3. Web trgovine

Ako imate jednog ili dva kupca mjesečno izvan svoje države, naravno da još uvijek nećete prevoditi svoju web trgovinu na strane jezike.

Međutim, ako želite značajno proširiti svoju prodaju na druge države, svakako predlažemo prijevod kompletnog sadržaja internetskih stranica barem na engleski jezik.

Budući da kupac često nije u mogućnosti uživo vidjeti i isprobati proizvod koji bi naručio preko web trgovine,  potreban mu je što veći broj informacija u opisu proizvoda koji će zasigurno detaljno iščitati i proučiti pa se tek onda odlučiti za kupnju. 

Localization korisničkih recenzija, detaljni opisi proizvoda, opcije isporuke i plaćanja te pravila povrata novca i vraćanja robe mogu pridonijeti boljem angažiranju korisnika.

4. Medicina i farmaceutika

Medicinski i farmaceutski prijevodi specifični su po tomu što sadrže specifične stručne riječi i često su osjetljivog sadržaja. Mogu se odnositi na:

Napominjemo da u slučaju ovakvih prijevoda imamo običaj potpisati sporazum o tajnosti podataka (NDA), a otvoreni smo i za dodatne odredbe o povjerljivosti koje traže naši klijenti.

5. Turizam

Komunikacija s turistima može biti ključna za njihovo zadovoljstvo uslugom. Ako su gostima dostupne i jasne sve informacije o ponudi odredišta u kojem se nalaze, veća je vjerojatnost da će iskoristiti puni potencijal mjesta u kojem se nalaze i sa zadovoljstvom se vratiti svojim domaćinima.

Što više informacija razumiju, gosti će biti opušteniji i zainteresiraniji za sve što im možete ponuditi. Raznovrsnost dostupnih stranih jezika dobrodošla je i čini turističku uslugu kvalitetnijom i bogatijom.

blogturizam

Kada ljudi čuju riječ prevođenje, često pomisle na jednostavnu radnju zamjenjivanja riječi iz jednog jezika riječima na drugom jeziku.

Međutim, to uistinu nije tako.

Prevođenje je složeni postupak prenošenja zamisli iz jednog jezika u drugi, a zahtijeva duboko razumijevanje oba jezika, kulturu te jezične specifičnosti tih jezika. U nastavku vam donosimo neke od vještina koje su potrebne prevoditeljima za uspješno obavljanje svoje djelatnosti.

Vještina prevođenja

Uvriježeno je mišljenje da bilo koja obrazovana osoba koja poznaje najmanje dva jezika može uspješno prevoditi. Zapravo, to nije istina. I dok osobe koje poznaju dva jezika mogu prevoditi, kvaliteta takvih prijevoda obično je prilično niska. Česta je greška da se riječi doslovno prevode s jednog jezika na drugi zbog čega prijevod zvuči neprirodno u ciljnom jeziku. Stoga prevoditelji moraju znati prenositi ideje, a ne riječi iz izvornog u ciljni jezik. Dakako, kako bi taj prijevod zvučao prirodno, prevoditelj treba odlično vladati jezicima na koje prevodi te poznavati kulturne specifičnosti tih jezika te svakodnevno korištene fraze. Uz to potrebno je u obzir uzeti samu prirodu teksta te tome prilagoditi stil i ton teksta.

blur-close-up-figure-346696

Razlike u tekstovima

Postoji značajna razlika u prevođenju književnih tekstova i, primjerice, tekstova ekonomske struke. Kada se prevodi stručni tekst, susret s novom i nepoznatom terminologijom gotovo je neizbježan pa je potrebno znati gdje i kako pronaći točne i prikladne terminološke ekvivalente. Također, bitno je donekle poznavati struku za koju se prevodi tekst kako bi se dobio kvalitetan i uvjerljiv prijevod. Stoga se prevoditelji često specijaliziraju za prevođenje tekstova određene struke u kojoj prevladavaju izrazi s kojima se gotovo nikada ne bismo susreli u svakodnevnom razgovoru, primjerice za prevođenje tekstova iz područja medicine. Još jedna bitna stavka za uspješno prevođenje je upravljanje vremenom. Prevoditelji uvijek imaju rokove koji se moraju poštovati pa je bitno dobro upravljati vremenom kako bi se prijevodi isporučili na vrijeme. Ako je to moguće, uvijek je dobro ostaviti dovoljno vremena za detaljan pregled prevedenog teksta. Kako bi se smanjila količina pogrešaka tijekom samog prevođenja, profesionalni prevoditelji koriste CAT alate koji olakšavaju i ubrzavaju postupak prevođenja te koriste prijevodne memorije i glosare.

Vještina pisanja

Vještina pisanja iznimno je važna za uspješno prevođenje. Djelatnost prevođenja u većini se slučajeva obavlja u pismenom obliku, stoga je bitno vladati jezikom do te razine da tekst ostavlja prirodan dojam, tj. da prilikom čitanja čitatelj ima dojam kao da je tekst pisan na jeziku na koji je preveden. Također, uvijek je bitno imati na umu stil pisanja izvornog teksta te publiku za koju je taj tekst namijenjen. Potrebno je prilagoditi stil i ton pisanja ovisno o vrsti teksta koja se prevodi. Primjerice, ako se prevodi tekst za oglašavanje i marketing, izbjegavat će korištenje složenih riječi, izrazi će biti kratki i atraktivni, a ako prevodimo pravni tekst, koristit će se formalni stil pisanja uz prikladne složenice i terminološke ekvivalente. Naravno, osim stila, važno je uvijek koristiti pravilne gramatičke strukture i poštovati pravopisna pravila jezika, ali i ispunjavati zahtjeve klijenata. Neki klijenti mogu tražiti prijevod pisan neformalnim stilom, a koji bi se inače pisao formalnim. Klijenti također mogu zatražiti da tekstovi ne prelaze određeni broj riječi ili znakova pa je potrebno pronalaziti kreativna rješenja koja će osigurati nedvosmisleno prenošenje poruke u kraćem obliku.

blackboard-board-chalk-6375

Vještina govorništva

Osim pismenog, prevođenje uključuje i usmeno prevođenje. Za potrebe usmenog prevođenja, važno je da je prevoditelj dobar govornik. Tijekom simultanog prevođenja prevoditelja sluša veći broj ljudi pa je važno da govori glasno i smisleno te prenosi poruku izvornog govornika u stvarnom vremenu. Takav oblik prevođenja zahtjeva veliku koncentraciju prevoditelja te brzo pronalaženje kreativnih rješenja pa ga je stoga nužno redovno vježbati kako bi bio uspješan. Konsekutivno prevođenje zahtijeva višu razinu javnog govorništva nego simultano prevođenje jer se prevoditelj izravno obraća istoj publici kao i sam govornik, pa je nužno da prevoditelji koji prevode na taj način svladaju vještinu javnog nastupa. Uz to, bitno je vježbati brzo i učinkovito pravljenje bilježaka o sadržaju govora kako bi se točno prenijela poruka izvornog govornika. Također, poznavanje raznih područja ljudske djelatnosti i aktualnih zbivanja u svijetu često olakšava usmeno prevođenje jer pruža dodatan kontekst koji je više nego dobrodošao u usmenom prevođenju.

Prevođenje u svakom slučaju nije toliko lako kao što se naizgled čini, no mi smo spremni uhvatiti se u koštac i s najzahtjevnijim prijevodima. Ako vam je ovaj članak bio zanimljiv ili koristan, još sličnih tekstova možete pronaći na našem blogu do kojeg možete doći klikom na sljedeću poveznicu.

Najkorisniji prevoditeljski alati kojima se služimo tijekom prevođenja stručnih tekstova.

Tekstovi koji se prevode na drugi jezik često su stručne i tehničke prirode te kao takvi sadržavaju puno pojmova koji su specifični za određenu djelatnost. Prevoditelji, iako poznaju izvorni i ciljani jezik, često nisu upoznati sa svim pojmovima koji se upotrebljavaju u određenoj struci. Kako bismo uspješno prenijeli poruku s izvornog jezika, nužno je pronaći prikladne ekvivalente stručnih pojmova na ciljanom jeziku. Stoga vam u nastavku predstavljamo neke od prevoditeljskih alata koje možete koristiti kako biste pronašli prikladne pojmove.

Struna

Struna je terminološka baza hrvatske strukovne terminologije u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači terminologija različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja terminologije na hrvatskome jeziku. U Strunu je dosad uključeno dvadeset i šest struka, a javnosti je trenutno dostupna terminologija dvadeset struka: anatomija i fiziologija, antropologija, arheologija, brodostrojarstvo, drvna tehnologija, fitomedicina, fizika, građevinarstvo, hidraulika i pneumatika, kartografija i geoinformatika, kemija, korozija i zaštita materijala, matematika, polimerstvo, pomorstvo, pravo EU-a, stomatologija, strojni elementi, zrakoplovstvo te vojno nazivlje. U Struni se početkom 2016. godine nalazilo oko 31 300 hrvatskih pojmova, njihovi ekvivalenti na engleskome jeziku i na nekim drugim europskim jezicima pa to Strunu čini korisnim i pouzdanim izvorom stručnih pojmova za prevoditelje. Međutim, veliki broj pojmova dostupan je isključivo na hrvatskom i engleskom jeziku pa ćete prijevode pojmove za druge jezike morati tražiti drugdje.

IATE

IATE (Inter-Active Terminology for Europe) je međuinstitucijska terminološka baza podataka EU-a. Neke od institucija koje sudjeluju u projektu IATE su Europska komisija, Europski revizorski sud, Europski odbor regija, Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, itd. U bazi IATE moguće je pretražiti oko 1,4 milijuna pojmova na 24 jezika što je čini iznimno korisnim alatom za pretraživanje pouzdanih prijevoda stručnih pojmova na raznim jezicima. Tu možete pronaći pojmove potrebne za prevođenje tekstova raznolikih tematika, kao npr. industrija, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, okoliš, znanost, obrazovanje, financije, trgovina, itd. IATE je baza podataka koja stalno raste, tj. sadržaj baze podataka neprestano se ažurira i proširuje, a ako želite, možete je i preuzeti na svoje računalo te koristiti u situacijama kada nemate pristup internetu.

Microsoft

Microsoft ima svoju terminološku bazu koja sadrži prijevode tekstova i pojmova iz raznih proizvoda tvrtke Microsoft. Baza podataka sadrži unose za više od 100 svjetskih jezika i omogućuje pristup velikoj količini pouzdanih prijevoda pojmova. Ta baza podataka iznimno je korisna kod prevođenja tekstova iz IT industrije s obzirom na raznolikost i opširnost proizvoda tvrtke Microsoft te jezičnog sadržaja u tim proizvodima.

EUR-Lex

EUR-Lex je web stranica koja omogućuje pristup zakonodavstvu Europske unije, točnije pristup ugovorima EU-a, direktivama, uredbama, odlukama, pripremnim aktima, presudama, nalozima, međunarodnim sporazumima itd., a sve to na 24 službena jezika EU-a. Iz tog razloga, EUR-Lex vrlo je korisna mrežna stranica za pronalaženje terminologije prava, ali i pojmova iz raznih drugih struka. Ono po čemu se ova baza podataka razlikuje od drugih je to što nam daje kontekst, odnosno do traženog pojma dolazimo pretraživanjem dokumenta na izvornom i ciljnom jeziku pa samim time imamo pristup kontekstu u kojem se traženi pojam koristi, a to olakšava pravilno korištenje pojma na ciljnom jeziku.

Rječnici

U nastavku donosimo popis nekoliko rječnika koji vam mogu biti od koristi kod traženja potrebne terminologije.

TAUS – Human Language Project

EVROTERM – Multilingual terminology database

SENSAGENT – Dictionary

GLOSBE – The multilingual online dictionary

MYMEMORY – Translated.net

EUDICT – European dictionary

DICT.COM

DICT.CC

MULTITRAN

Google

U konačnici, ako ništa od predloženog ne bude od koristi, uvijek vam preostaje tražilica Google. Kod prevođenja stručnih tekstova često je korisno potražiti glosare, priručnike i tekstove iste ili slične tematike u kojima bi se mogli koristiti potrebni termini. Tražilica Google gotovo je uvijek korisna, ali ju je potrebno znati koristiti. Srećom, na našoj mrežnoj stranici imamo članak o tome, a možete ga pronaći ovdje.

Engleski jezik nema posebno kompliciranu gramatiku. Međutim, često nailazimo na ove tri greške za koje smatramo da izazivaju nedoumice čak i kod boljih govornika engleskog jezika.

1. I ili me?

Često uočavamo pogreške u korištenju osobnih zamjenica u engleskom jeziku.

Osobne zamjenice dijele se na dvije vrste. Prva vrsta predstavlja one u nominativu (I, you, he/she/it, we, you, they) koje se u engleskom jeziku zovu subjective personal pronouns.  Druga su vrsta osobne zamjenice ili objective pronouns (me, you, him/her/it, us you, them) za koje se u hrvatskom jeziku kaže da su osobne zamjenice u dativu ili akuzativu.

Prva vrsta koristi se kao subjekt u rečenici i obično dolazi na prvo mjesto:

I live in Osijek.  (Ja živim u Osijeku.)

He speaks English.  (On govori engleski.)

Druga vrsta obično služi kao objekt u rečenici, stoga se te zamjenice i zovu objective pronouns:

The neighbours loved her.  (Susjedi su je voljeli.)

This cat is following us.  (Ova mačka nas prati.)

Teškoće nastaju kada se osobne zamjenice koriste zajedno s drugim imenicama ili imenima:

Tom and me went to school together.

Ili:                                                                                     (Tom i ja išli smo zajedno u školu.)

Tom and I went to school together.

Ispravno je napisana druga rečenica jer ovdje osobna zamjenica služi kao subjekt a ne kao objekt.

Mary spent the day with Mike and I.

Mary spent the day with Mike and me.

Najlakši način kako provjeriti ispravnost je da u istoj rečenici koristite samo osobnu zamjenicu:

Me went to school./I went to school. 

Mary spent the day with me./Mary spent the day with I.

 2. A ili an?

Osnovno pravilo za pisanje članova a i an u engleskom jeziku znamo skoro svi. Ako riječ koja stoji iza člana počinje sa samoglasnikom, pišemo član an: an apple, an alien, an umbrella.

Međutim, mnogi možda nisu upoznati s još jednim pravilom. Naime, osim na riječi koje počinju sa samoglasnikom, moramo obratiti pozornost i na riječi koje počinju sa slovom h.

U nekim riječima u engleskom jeziku ne izgovara se početno slovo h: hour, honour, heir pa se tako ispred njih mora staviti član an.

I give her an hour to get ready. (Dajem joj sat vremena da se spremi.)

S druge strane, riječi u koja se početno h izgovara, ispred sebe moraju imati član a:

A hair, a horse, a historic occasion, a horrific tragedy…

I am learning to ride a horse.

3. Alternate ili alternative?

Ovdje dolazimo do vječnih dilema između britanske i američke verzije engleskog jezika.

I u britanskom i u američkom engleskom riječ alternate ima 2 značenja:

They meet on alternate days.  (Nalaze se svaki drugi dan.)

Alternate layers of meat and cheese.  (Izmjenjuju se slojevi mesa i sira.)

Riječ alternative označava dostupnost druge mogućnosti ili izbora:

My teacher followed an alternative approach to teaching math. 

(Moja učiteljica izabrala je alternativni pristup poučavanju matematike.)

Međutim, američka verzija engleskog jezika riječ alternate ponekad koristi i kao dostupnost druge mogućnosti ili izbora.

An alternate plan for my vacation is going to Canada.   

(Alternativni plan za moj odmor je put u Kanadu.)

map-markerphoneenvelope