Svaki je prevoditelj u svojim prvim prijevodima činio grešku koju u to vrijeme vjerojatno ne bi prepoznao kao takvu. Ta greška jest nedosljednost u terminologiji prijevoda. Je li uistinu važno koristimo li nekad riječ ljekarna, a nekad apoteka? Jednom pisač, a drugi puta printer? U prvom odlomku jezikoslovlje, a u drugom lingvistika? Provjerite zašto je važna dosljednost u terminologiji prijevoda, kako ju osigurati i kako vam može donijeti financijske uštede!

 

Zašto je dosljednost u terminologiji prijevoda važna

Nedosljednost zbunjuje

Ako ste ikada čitali tekst u kojem je korišteno nekoliko različitih izraza za isti pojam, jasno vam je zašto nedosljednost može biti zbunjujuća. Zamislite da ste kupili novi klima uređaj, odlučili biti sam svoj majstor i ugraditi ga. Otpuhnuli ste prašinu sa svoje kutije s alatom, uzeli priručnik za ugradnju klima uređaja koji ste dobili i krenuli ga pažljivo čitati. U popisu dijelova piše da imate montažnu ploču, ali se u tekstu spominje nekakva noseća ploča, pa čak i ploča za postavljanje. Zbunjeni, čitate dalje pa vidite da vam je dostavljen signalni kabel, a u tekstu se spominje da je potrebno spojiti komunikacijski kabel. Taj vam kabel nije dostavljen. Ili možda je, ali ste ga negdje zametnuli? Već frustrirani, odlučite kontaktirati prodavača da vam pošalje certificiranog, tj. licenciranog, zapravo, ovlaštenog servisnog tehničara da ugradi taj klima uređaj umjesto vas. Nedosljedan prijevod upravo vas je koštao nekoliko stotina kuna.

 

Nedosljednost ostavlja dojam nemarnosti

Tekstovi u kojima se terminologija koristi dosljedno ostavljaju profesionalan dojam, posebno u marketingu. Uzmimo za primjer tvrtku koja se bavi prodajom informatičke opreme. Kao i druge tvrtke, imaju potrebu za oglašavanjem najnovijih proizvoda, značajki, prodajnih akcija i sl. U letku opišu svoju ponudu stolnih računala, laptopa, printera i pametnih telefona. Nakon mjesec dana objave novi letak u kojem potencijalnim kupcima opisuju najnoviju ponudu osobnih računala, prijenosnih računala, pisača i smartphone mobitela. Idući mjesec izlazi novi letak s uređajima drugačijih naziva i tako u krug. Ta će tvrtka ostaviti prilično neozbiljan i nemaran dojam kod kupaca koji prate njihove letke. Naravno, to može i loše utjecati na poslovanje jer, ako su toliko nemarni prilikom izrade oglasa, tko zna kakvi su im tek proizvodi.

 

Kako osigurati dosljednost u terminologiji prijevoda

Glosar

Glosar je rječnik pojmova koji se često koristi u prevoditeljstvu. Takav rječnik obično sadrži slabije poznate pojmove ili pojmove koji imaju nekoliko odgovarajućih verzija u prijevodu. Vrlo su korisni kada je riječ o održavanju dosljednosti pojmova u prijevodu. Dodatna im je prednost što se mogu vrlo lako koristiti u raznim alatima za računalno potpomognuto prevođenje (CAT tools). Kada se određeni pojam unese u glosar, spomenuti alat automatski predlaže odgovarajući prijevod za taj pojam svaki puta kada se taj pojam pojavi u tekstu. Osim dosljednosti u trenutačnom prijevodu, glosari su korisni i za održavanje dosljednosti kroz više prijevoda iste tematike koji se prevode za istog klijenta. Tako će čitatelji svih prijevoda toga klijenta znati točno na što se koji pojam odnosi.

 

QA alati

Upotreba QA (Quality Assurance) alata može znatno povećati kvalitetu prijevoda jer je moguće provjeriti više stavki odjednom. Neke su od tih stavki usklađenost brojeva i simbola u izvornom tekstu i prijevodu, provjera postojanja dvostrukih razmaka ili riječi i provjera pravopisa. Uz sve to, moguća je provjera i nedosljednosti. Ako je, primjerice, u dugačkom tekstu ista rečenica dva puta prevedena na jedan način, a treći put nekako drugačije, QA alat to će prepoznati. Na taj način prevoditelj može ujednačiti terminologiju prijevoda i isporučiti tekst s dosljednom terminologijom koji neće zbunjivati čitatelja.

 

U većini slučajeva postoji nekoliko inačica prijevoda koje mogu poslužiti svrsi. Važno je da prevoditelj odabere jednu i koristi je kroz cijeli tekst. Tako se kupci novih klima uređaja neće u potpunosti zbuniti i potrošiti novac na plaćanje tehničara, a lovci na novu informatičku opremu neće biti frustrirani stalnim mijenjanjem terminologije. Kako bi se zadržala dosljednost  u terminologiji prijevoda, određeni pojmovi mogu se ubaciti u glosar kao podsjetnik za korištenje izraza pisač, a ne, recimo, printer. Na kraju je potrebno obaviti provjeru kvalitete prijevoda gdje je moguće otkriti nedosljednosti koje su se potkrale. Tako ćemo dobiti prijevod koji je lako čitljiv i razumljiv, što je u konačnici najvažnija odlika dobrog prijevoda.

Jedinstvena terminologija pravnih tekstova, uz različitosti u kulturi i jezične posebnosti, može predstavljati pravi izazov za prevoditelje. Pravni prijevod nije samo prijevod između dva jezika i dvije kulture već i između dva pravna sustava. Bilo da povjeravate svoj pravni prijevod agenciji ili freelanceru, budite sigurni u njihovu pouzdanost i profesionalnost.

U današnjem blogu donosimo vam pet razloga zašto je za pravne prijevode važno uzeti profesionalnoga prevoditelja.

1. Nekvalitetan prijevod može dovesti do ozbiljnih posljedica

Pravni prijevod izravno utječe na život klijenta, poslovni i/ili privatni. Neiskustvo i nedovoljna priprema prevoditelja može imati ozbiljne posljedice za klijenta. Osoba koja prevodi treba imati barem osnovno znanje o pravnom sustavu iz kojeg i u koji prevodi, o vrstama pravnih akata i funkciji njihovih pojedinih dijelova. Osim toga, prevoditelj treba shvatiti pravne koncepte i terminologiju područja koje prevodi. Za razliku od nekih drugih vrsta prijevoda, u pravnim prijevodima nije dopuštena „interpretacija teksta”. Dodavanje i ispuštanje riječi i izraza ili njihova zamjena riječima sličnoga značenja neće doprinijeti kvaliteti prijevoda. Upravo suprotno. Pravni prijevod ima veliku težinu. Zato je važno voditi računa o preciznosti i prevesti ono što je rečeno, a ne što prevoditelj misli da bi trebalo biti rečeno.

2. Jedna riječ može imati više (pravnih) značenja

Višeznačnost riječi svakodnevna je pojava u svim vrstama prijevoda. No zbog svojih učinaka, pravni prijevod posebna je priča. Posao je prevoditelja razumjeti kontekst i prema tome odlučiti koje značenje treba upotrijebiti. Ako iz konteksta nije jasno o čemu se radi i koje je značenje ispravno, treba se posavjetovati s klijentom i tražiti više informacija kako bismo bili sigurni u točnost prijevoda. U pravnim prijevodima provjera nikada dosta.

U prijevodu s engleskog na hrvatski jezik riječ agreement može biti ugovor, sporazum, dogovor, suglasnost, pristanak, slaganje; nagodba, pogodba; podudarnost, skladnost. Iako se na prvi pogled možda ne čini da ova značenja toliko različita, ona imaju značajnu razlikovnu ulogu u pravnom svijetu.

Koliko jasan mora biti pravni prijevod pokazuje i činjenica da se u pravnim propisima izbjegava uporaba zamjenica pa se subjekt ponavlja više nego što je to uobičajeno u općem jeziku. Također, imenice koje su u hrvatskome u jednini i koje ne označuju točno određenu osobu ili stvar, često se na engleski prevode u množini.

3. Pravni prijevodi ovise o kulturnoj i pravnoj povijesti određenoga područja/jezika

Pravni jezik i zakoni određene države odražavaju njezinu kulturu. Tako, na primjer, netko tko nije dovoljno upućen u pravne sustave Škotske i Engleske, neće ni biti svjestan razlika u pravnim odredbama za termin marriage u tim država. U Škotskoj je najniža dobna granica za legalno stupanje u brak bez pristanka roditelja 16 godina, dok je u engleskom pravnom sustavu ta dobna granica 18 godina, odnosno 16 godina za stupanje u brak uz pristanak roditelja.

Koliko izazovan pravni prijevod može biti vidimo i u sustavima gdje isti pojam može imati potpuno suprotno značenje zbog pravne tradicije određene zemlje. Tako u američkom pravnom jeziku termin enjoin znači (pravno) zabraniti nekome nešto, dok u britanskoj verziji znači (pravno) prisiliti. Sintagma on the table u prijevodu iz britanskoga sustava znači da je nešto stavljeno u raspravu ili dano na razmatranje. Ako prevodimo tekst iz američkoga pravnog sustava, ista bi sintagma značila da je nešto odgođeno, povučeno.

Još uvijek mislite da svatko može prevoditi pravne tekstove?

4. Obavezno je poznavanje zakona, priručnika i pravilnika

Naravno da prevoditelj nikada neće imati pravno znanje kakvo posjeduje odvjetnik. Zato je važno znati gdje može pronaći pouzdane i relevantne informacije o određenom području. Naglasak stavljamo na pouzdanost informacija. Uvijek treba pratiti novosti iz industrije, službene stranice nadležnih tijela, ministarstava i ostalih institucija kako bismo bili u tijeku sa svim promjenama i smjernicama koje se mogu razlikovati ovisno o pravnom području i/ili instituciji za koju se prevodi. To je posebno važno za institucije Europske unije koje su vrlo precizne u svojim smjernicama za prevoditelje. Iz iskustva možemo reći kako je korištenje priručnika u prijevodima za institucije EU-a obavezno. Također, određena pravila postoje i u prevođenju pravnih propisa Republike Hrvatske, a pouzdani je izvor za sve prevoditeljske nedoumice Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

5. Dosljednost u terminologiji

Pravni prijevodi često su velikoga obujma i (vrlo) kratkoga roka. Zato je važno da, kada se projekt podijeli između više prevoditelja, terminologija bude ujednačena. Zbog organizacije rada i iskustva, u prevoditeljskim agencijama to bi trebalo funkcionirati bez većih problema. U Sinonimu radimo na principu da isti prevoditelji rade za iste klijente, poznaju materiju i koriste ujednačenu terminologiju kroz cijeli prijevod. Dosljedno korištenje glosara također je obavezno, a svaki projekt prati voditelj projekta koji se, osim o terminologiji i podjeli posla, brine i o rokovima isporuke prijevoda, komunikaciji s klijentom i visokoj kvaliteti prijevoda.

Bez obzira na to odlučite li se na kraju svoj prijevod povjeriti agenciji ili freelanceru, provjerite njihove kvalifikacije, dosadašnje iskustvo i tražite preporuke. Dobre prevoditelje pravnih tekstova nije lagano naći, no jednom kada ih pronađete i usuglasite međusobna očekivanja, oni mogu postati vaš glavni oslonac i pouzdan partner za uspješnu pripremu bilo kojeg slučaja.

map-markerphoneenvelope