Blog

  • Prijevod turističkih tekstova

    Prijevod turističkih tekstova

    Prijevodi turističkih tekstova aktualni su u svim jezičnim kombinacijama, ali većina bi se složila da su turistički tekstovi posebno zastupljeni u prijevodima za jezične kombinacije koje uključuju hrvatski jezik. Naime, u 2018. godini prihodi ostvareni u turizmu Republike Hrvatske procijenjeni su na 12 milijardi eura, od čega je otprilike 10 …Više »
  • Problemi doslovnog prevođenja

    Problemi doslovnog prevođenja

    Vjerojatno smo svi barem jednom u životu pročitali nešto što jednostavno nije imalo smisla, a kasnije shvatili da je bila riječ o lošem prijevodu. Mnogo …Više»