Izbornik

Lokalizacija videoigara - kako pridobiti gamere širom svijeta?

Kvalitetna lokalizacija videoigara ključna je za njihovu popularnost i širenje na globalno tržište.

Iako vjerojatno djeluju vrlo slično, lokalizacija i prevođenje dvije su poprilično različite stvari.

Prevođenje se odnosi na sam prijevod teksta na ciljani jezik kako bi informaciju napisanu na jednom jeziku mogli razumjeti govornici drugog jezika. Lokalizacija znači potpuno prilagođavanje proizvoda ili usluge ciljanom tržištu. Tu se uzima u obzir i kultura ciljanog tržišta i funkcionalnost proizvoda ili usluge na tom tržištu.

Videoigre interaktivni su medij koji neprestano raste. Ogromnim porastom popularnosti lokalizacija videoigara postala je neophodan dio ciklusa proizvodnje i plasiranja igara na globalno tržište.

Lokalizacija videoigara specifična je usluga kojom se osigurava da videoigra savršeno funkcionira na prevedenom jeziku i da gameri mogu nesmetano uživati u njoj.

Obično se videoigre prodaju širom svijeta, što znači da se moraju prilagoditi velikom broju jezika, kulturnim razlikama, načinima govora i razmišljanja. Čak se i za države u kojima se govori isti jezik (primjerice španjolski) ne preporučuje korištenje iste lokalizirane verzije igre u svim tim državama jer i između njih postoje jezične i kulturalne razlike.

Lokalizacija videoigara uključuje i prilagođavanje pravnim i regionalnim zahtjevima ciljanog jezika i države kao i brojnim kulturalnim nijansama koje su specifične za svaki jezik, državu pa čak i njezine regije. Ona podrazumijeva prijevod teksta u videoigri, transkripte audio materijala i drugih komponenti videoigre, ali i prilagođavanje stavki kao što su dizajn, marketinške poruke, korištene boje, datumi, valute, obilježja tipkovnice i slično. Lokalizacija mora uzeti u obzir i sva kulturalna obilježja, povijest, religiju, etnička i geopolitička obilježja.

Postupak lokalizacije videoigara:

Transkript – Transkript videoigre podrazumijeva tekst u videoigri koji će igrač vidjeti i čuti (dijalozi, opisi, kontrole, izbornici, opcije i ostalo), ali i računalni kod koji „ostaje nevidljiv“, ali se često mora uzeti u obzir kako bi se prevedeni tekst savršeno uklopio u kontekst igre.

Übersetzung – Sav materijal zatim se prevodi na ciljani jezik. Prema našem iskustvu, ako je projekt velik, a rok kratak, materijal je potrebno podijeliti na više prevoditelja. Tada je potrebno dodijeliti voditelja projekta koji će koordinirati prevoditelje, ali i paziti na to da se uskladi terminologija koju koriste prevoditelji.

Prilagodba – Nije dovoljno samo da prevoditelj pregleda tekst, ispravi eventualne pogreške i prilagodi korištene izraze. Prevedeni materijal trebala bi pregledati osoba koja poznaje svijet videoigara, uvriježene termine koji se koriste u gamingu te tomu prilagoditi cijeli prevedeni materijal.

Nakon što se prijevod unese u igru, može se odraditi dodatna i vrlo korisna usluga, a to je osiguranje kvalitete, odnosno testiranje videoigre na prevedenom jeziku. Na taj način mogu se pronaći moguće preostale pogreške ili nedosljednosti, a često se pojave i novi prijedlozi kako poboljšati lokalizaciju i dodatno je prilagoditi kulturi ciljanog tržišta.

Prednosti profesionalaca

Razvojni programeri često koriste usluge prijevoda i lokalizacije osoba ili agencija koje nisu stručnjaci u samoj lokalizaciji videoigara. Neki od njih čak sami lokaliziraju svoje videoigre koristeći usluge freelancera ili Google prevoditelja.

Razumljivo je da pokušavaju uštedjeti na lokalizaciji koja im se ne čini toliko nužna, no pokazuje se kako se dobro lokalizirana igra bolje prodaje. Naime, današnji gameri vrlo su zahtjevni što se tiče iskustva igranja koje treba biti što prirodnije, realnije i pristupačnije. Budući da je broj igara danas jako velik, ljudi isprobavaju brojne igre i ne često posvećuju puno vremena svakoj igri. Prvo iskustvo i sam početak igre presudni su u odluci hoće li igru nastaviti igrati ili kupiti.

Zašto je važno da videoigru lokaliziraju stručnjaci?

1. Jezik videoigara poprilično je specifičan i zahtijeva veliko iskustvo prevoditelja u toj branši. Kreatori videoigara često unajmljuju profesionalne pisce koji pišu neobične i kreativne priče, a uz to ih prilagođavaju igrama od kojih je svaka na svoj način posebna. Datoteke za lokalizaciju  videoigre (tzv. „localization kit“) isprepletene su izvornim kodom. Stoga je bitno za prevoditelja da ne poremeti funkcionalnost igre, da posjeduje određenu dozu kreativnosti i originalnosti, ali i da poznaje tehnologiju i barem dio programskog jezika koji se koristi.

2. Prevoditelji možda nisu gameri pa često nemaju nikakvog znanja o specifičnoj terminologiji        videoigara. Isto tako, razvojni programeri nisu prevoditelji pa nisu upoznati s prevoditeljskom            djelatnošću. Takva ograničenja često dovode do loše lokalizacije. Spoj gamera i prevoditelja              idealan je za kvalitetnu lokalizaciju.

3. Autori videoigara često surađuju s prevoditeljima na lokalizaciji. Stoga je važno da prevoditelj ima što više iskustva, kako u igranju videoigara tako i u radu s razvojnim programerima, njihovim poslom i načinom razmišljanja kako bi što bolje razumio što se od njega traži i kako bi trebao izgledati gotov proizvod.

Neke od igara koje smo mi lokalizirali su: SpeedRunners, Pipe Push Paradise i Starpoint Gemini Warlords. Do sada smo lokalizirali videoigre s engleskog na: kineski, japanski, korejski, brazilski portugalski, njemački, španjolski, francuski, talijanski i ruski.

Spremni smo i za puno veće izazove! 🙂

envelope-oclosemap-markerfacebook-squarelinkedin-squarephonecaret-downenvelopeangle-downinstagram