usluge

Pružamo usluge pismenog prijevoda, lekture i lokalizacije za više od 60 jezičnih parova. Vaš upit ili narudžbu možete poslati na sljedeće načine:

  1. kliknite "ZATRAŽITE PONUDU" i slijedite upute
  2. nazovite nas na broj telefona 031/655-333
  3. obratite nam se putem e-pošte: info@sinonim.hr

Čim zaprimimo vaš upit, utvrdit ćemo cijenu usluge prema kriterijima željenog jezika, količine i složenosti teksta te roka isporuke. Jedinica temeljem koje izračunavamo količinu teksta jest prevoditeljska kartica teksta koja iznosi 1500 znakova s razmacima.

Odmah nakon toga poslat ćemo vam neobvezujuću ponudu putem elektroničke pošte. Kada potvrdite narudžbu, sve ostalo je naša briga. U našu kvalitetu i stručnost uvjerit ćete se već od prvog kontakta pa do ispunjenja prve narudžbe, a nakon toga više nećete morati tražiti drugdje.

ikona6

Prijevod

Želite li savršeno izraziti svoje ideje, prenijeti ili dobiti potpune i jasne informacije te predstaviti se u najboljem svjetlu, doista vam je potreban profesionalan pismeni prijevod - prijevod u duhu jezika. To podrazumijeva visoku jezičnu kvalitetu i prirodan stil teksta na ciljanom jeziku uz korištenje odgovarajuće stručne terminologije. Upravo ono što mi nudimo.

ikona5

Lektura

Nekima lektura znači puko ispravljanje pravopisnih i tiskarskih pogrešaka. Za nas je ona puno više od toga: da bismo vaš tekst doveli do najviše moguće jezične razine, mi ćemo vam predložiti i odgovarajuće stilske izmjene, upozoriti vas na moguće (terminološke) nedostatke i nedosljednosti te iste ispraviti u dogovoru s vama. Usluga vrijedna svake uložene lipe.

ikona4

Lokalizacija

Lokalizacija je postupak kojim proizvode ili usluge (primjerice računalne programe, priručnike za korištenje ili internetske stranice) prilagođavamo ciljanom tržištu ili kulturi kako bi se stekao dojam da upravo i potječu iz ciljane sredine. Naš tim prevoditelja, redaktora i računalnih stručnjaka spreman je odgovoriti na zahtjeve tako složenog posla.

ikona2

GRAFIČKA OBRADA PRIJEVODA

Ako vam je potreban prijevod teksta na letcima, brošurama, tablicama ili drugim vrstama vizualnih materijala, grafički ćemo obraditi prijevod kako bismo vam ga dostavili u jednakom formatu.

ikona1

IZRADA PODNAPISA (TITLOVA)

Budući da zapošljavamo vrlo kvalitetne lingviste, u ponudu smo uključili i uslugu izrade podnapisa za sve vrste audiovizualnih materijala. Pri tome također pazimo na kulturološke razlike i maksimalno prilagođavamo tekst ciljanom jeziku i kulturi, a da se pri tome ne gubi značenje izvornog jezika.

ikona3

COPYWRITING

Naši talentirani i visokoobrazovani pisci rado će preuzeti kreativno ili stručno pisanje blogova, raznih objava ili članaka. Iskoristite njihov potencijal i slobodno se javite sa željenom temom te uputstvima i smjernicama.

Osiguranje kvalitete

Tekstovi za prijevod, lekturu ili lokalizaciju dodjeljuju se isključivo jezičnim stručnjacima s primjerenim obrazovanjem i prevoditeljskim iskustvom. Usluga prijevoda podrazumijeva i provjeru kvalitete, odnosno jezičnu redakturu od strane drugog prevoditelja ili lektora. Tako obrađeni tekstovi isporučuju se klijentu u željenom formatu, uz nastojanje da se u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju izvorna grafička svojstva dokumenata, računalni kod i formatiranje teksta, što je posebice važno za uslugu lokalizacije.

Budite sigurni u vjerodostojnost vaših tekstova na stranom jeziku